Beschrijving

De Bijbel is niet zomaar een boek. Het is het door God geïnspireerde Woord en de basis van het christelijk geloof. Maar hoe weten we dat het Woord van God waar is en dat ons geloof geen grote vergissing is? Wat onderscheidt de Bijbel van andere historische boeken en van een verzameling volksverhalen?
Dr. H. van den Belt voerde een intensief onderzoek uit naar het bijzondere karakter van het gezag van de Schrift. Daarbij kreeg hij medewerking van Gerrie van Hattem-de Leeuw, die een Nederlandse bewerking van zijn dissertatie schreef. In ‘Betrouwbaar getuigenis’ vat van den Belt de resultaten van zijn onderzoek samen.
Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat Calvijn op verschillende fronten streed tegen mensen die het gezag van de Bijbel ondermijnden. De reformator introduceerde zelfs een nieuw begrip om de unieke autoriteit van het Woord van God te verduidelijken en stelde dat wij alleen diepe geloofszekerheid kunnen krijgen door het getuigenis van de Heilige Geest. Naast Calvijns visie worden de opvattingen van gereformeerde theologen als Fancesco Turrettini, Wilhemus à Brakel, Herman Bavinck en Benjamin Warfield besproken. Daarmee biedt dit boek een goed overzicht van de wijze waarop de visie op het Schriftgezag in de loop van de tijd in de gereformeerde theologie is verwoord.
Dr. H. van den Belt is een bijzonder universitair docent Gereformeerde godgeleerdheid te Utrecht vanwege de Gereformeerde Bond.
Gerrie van Hattem-de Leeuw is studente theologie en zit in de afrondingsfase van de master Geestelijke Verzorging.

Auteur: Belt, H. van den
ISBN: 9789058299666