Beschrijving

Vrouwen nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit tweede deel ontmoet je vrouwen op weg naar en bij het kruis: vrouwen uit het Oude Testament en vrouwen uit het Nieuwe Testament. Daarbij gaat het niet om de vrouwen, maar om Hem bij Wie je hen ontmoet. ‘Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was ‘t Die door Zijn sterven aan haar het leven gaf.’
Voor elke dag in de lijdensweken geeft dit boekje een overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat.

Auteur: Hartingsveldt-Moree, A.M.P.C.
ISBN: 9789402902495