Beschrijving

Serie Lichtstralen uit het Woord

Er is een volkomen vergeving van zonden in het bloed van Jezus Christus. Daarom komt God nooit meer op de zonde terug. Zij is geworpen in de diepte van de zee.

Het vragen om vergeving duldt geen uitstel: Gods vergevende liefde is niet iets van een ver verleden. Zijn vergeving is voor dit moment. Op de dag dat de jongste zoon naar het huis van zijn vader terugkeert, krijgt hij het beste kleed aan, een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.

Bij U is vergeving bevat drie traktaten over:
1 Johannes 1 vers 7
1 Johannes 2 vers 9
1 Johannes 3 vers 4.

In deze serie verschijnen praktisch-theologische geschriften van Engelse en Schotse schrijvers uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw.

Auteur: Ryle, J.C.
ISBN: 9789033124037