Beschrijving

Van het bekende theologische standaardwerk Bijbelse Theologie is nu een Nederlandse vertaling verschenen.

Bijbelse Theologie is een toonaangevende klassieker in een groot deel van de Engelstalige wereld. Dit reformed-evangelical boek is een bestseller en al vele malen herdrukt. Nu is er ook een Nederlandse editie beschikbaar. Bijbelse theologie is een toegankelijk leerboek over systematische theologie.

Het is een verkorte versie van het beroemde boek Systematische theologie van Wayne Grudem. Bijbelse theologie behandelt dezelfde belangrijke thema’s van het geloof en geeft je grondig inzicht in de Bijbelse leer over thema’s als Gods Woord, God, de mens, Christus, redding, de gemeente en de toekomst.

Allerlei belangrijke geloofsvragen worden op duidelijke wijze aan de hand van verschillende Bijbelteksten uitgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen als:
– Hoe weten we dat de Bijbel Gods Woord is?
– Wat is zonde en waar komt ze vandaan?
– Hoe verhouden zich de uitverkiezing en iemands persoonlijke keuze?
– Kan iemand wedergeboren zijn, maar dat het niet zichtbaar wordt in zijn/haar leven?
– Hoe is Jezus werkelijk volledig God en volledig mens?
– Wat zijn de gaven van de Geest?
– Wat is Bijbels gemeente-zijn?
– Hoe verloopt het heiligingsproces?
– Wat zegt de Bijbel over het Duizendjarig Vrederijk?

Wanneer je deze vragen stelt, ben je bezig met ‘systematische theologie’. Je probeert de antwoorden te ontdekken op vragen die iedere christen zou moeten stellen.

Dit boek wordt gekenmerkt door helderheid, toegankelijkheid, sterke nadruk op de Bijbel, een grondig en volledig overzicht, en de behandeling van tijdloze onderwerpen als de geestelijke strijd en de gaven van de Geest. Je hoeft geen jaren Bijbelschool te volgen om Bijbelse theologie goed te kunnen begrijpen. Het boek is gemakkelijk te begrijpen en vol degelijke Bijbelse antwoorden op jouw belangrijkste vragen.

Wayne Grudem is onderzoekshoogleraar Theologie en Bijbelstudies aan het Phoenix Seminary en auteur van het boek Systematic Theology. Hij was – samen met John Piper – medeoprichter van de Council on Biblical Manhood & Womanhood en was ook de hoofdredacteur van de ESV Study Bible.

Auteur: Grudem, Wayne

ISBN: 9789079465880