Beschrijving

Bijbelstudies over de Bergrede

Het Bijbelgedeelte in Mattheus 5-8 is beter bekend als de Bergrede.
In acht hoofdstukken staat Nelly van Kampen-Boot stil bij de betekenis van de lessen die Jezus zijn leerlingen hier doorgeeft. Er is een stevige basis voor ons geloof, een Rots waarop wij mogen bouwen. Wat betekenen deze woorden voor mensen die Jezus vandaag willen volgen?

Een boeiende opbouwende studie die geschreven is voor kringgebruik maar die ook zeer geschikt is voor zelfstudie

In deze Bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling, tenzij anders vermeld.

Auteur: Nelly van Kampen-Boot
ISBN: 9789033819353