Beschrijving

Hechting is de manier waarop je je emotioneel met iemand verbindt. Helaas verloopt de hechting in de eerste levensjaren niet bij iedereen goed. Dat maakt het aangaan van relaties later in het leven vaak moeilijk. Dit betreft relaties met mensen, maar ook een relatie met God. Hechtingsproblemen raken dus ook je geloofsleven.
In dit boek gaan verschillende auteurs in op hechtingsproblemen en de gevolgen hiervan voor geloven. Ook behandelt dit boek de vraag hoe de kerkelijke gemeente goed kan omgaan met mensen met hechtingsproblemen en hoe hiervoor aandacht kan zijn in pastoraat en prediking.
Het boek start met unieke, sprekende interviews met ervaringsdeskundigen. Zij laten indringend ziewat de gevolgen zijn van een verkeerde hechting in de jonge jaren.
Het boek is geschreven voor mensen met hechtingsproblemen en hun familie, en voor pastoraal werkers en ambtsdragers.

Auteur: Schaap,-Jonker, Hanneke (redactie)
ISBN: 9789023971634