Beschrijving

De christenreis A5
Dit is een reisverhaal, maar niet zomaar een reisverhaal. Het beeldt de levensreis uit van een jongeman Christen. Deze man probeerde van het leven te genieten. Hij geniet met volle teugen van alleswat de wereld hem biedt.
Zijn vrienden doen mee met zijn spel. Zijn taalgebruik en gedrag brengen de hele stad in opspraak. Toch mist hij iets. Dat brengt hem een angstig gevoel, als hij een gesprek hoort tussen twee vrouwen beseft hij dat zij een rijkdom bezitten die hij mist. Dan hoort hij dat hij vergeving kan ontvangen en ook deze rijkdom kan krijgen. Hij gaat op reis onderweg gebeurt veel, maar hij komt behouden op zijn bestemming aan.

Auteur:John Bunyan
ISBN: 9789081862059