Beschrijving

God heeft concreet iets te zeggen. Zeker ook tot jonge mensen. In dit dagboek komen kernwoorden dichtbij. Ze worden concreet voor het leven van jongeren. 
God vraagt door Zijn Woord en Geest naar jou. Vaak verwijst het dagboek naar de belijdenisgeschriften. Die helpen om het Woord nog beter te begrijpen. 
Elke week is er een ander kernwoord met Bijbelse inhoud. Zo wordt concreet Wie God is en hoe Hij werkt. Ten diepste is Christus de Kern van het Woord. Hij wil jouw hart hebben.

Auteur: J.A. van den Berg
ISBN: 9789033631986