Beschrijving

Durf te vertrouwen

Daniel is een Bijbelboek vol hoop. Het is een voorbode van het herstel van een natie en de aankondiging van Gods vrederijk dat zeker komt.

Daniel helpt ons de verwarrende realiteit van het leven in Babel in de 21e eeuw onder ogen te zien. Dit boek is een uitnodiging om het geloof in de levende God te blijven volhouden en verantwoordelijkheid te dragen voor de samenleving. Het toont de geestelijke realiteit achter het politieke machtsspel en laat zien dat bidden, lijden en verantwoordelijkheid dragen niet tevergeefs zijn.
Dit bijbelstudieboek in de serie Luisterend leven daagt uit om opnieuw te durven vertrouwen, geeft daarbij een inspirerende uitleg en biedt een actuele handleiding om te leven met God midden in de wereld.

Ds. ir. N. M. Tramper is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland werkzaam in Gouda.
Eerder begeleidde hij zendingswerk van de Gereformeerde Zendingsbond in Europa en het Midden-Oosten en was hij als algemeen secretaris verbonden aan de Europese Evangelische Alliantie. Van zijn hand verscheen ook Het Woord in ons Midden en Psalmen, dicht bij God wonen.

Luisterend leven is een reeks bijbelstudieboeken voor zowel persoonlijke stille tijd als voor gebruik in de Bijbelkring en staat onder redactie van drs. A. Romkes en ds. ir. N. M. Tramper.

Auteur : Tramper, Niek
ISBN : 9789023927198