Beschrijving

Over de universele orde in Gods schepping als grondslag voor normen en waarden.

In ‘De afschaffing van de mens’ zien wij C.S. Lewis in de rol van een strijdlustige,
gevierde en verguisde intellectueel die met grote kracht van woorden de tijdgeest verjaagt. Opmerkelijk genoeg is deze cultuurkritiek uit 1943 meer dan een halve eeuw na dato juist nu nog steeds actueel.

Auteur: Lewis, C.S.
ISBN: 9789043519267