Beschrijving

Zeventien preken

De zeventien nieuwe preken uit deze bundel geven Kohlbrugges theologie in velerlei facetten weer. Toch zijn zij vooral pastoraal bedoeld. Op indringende, aangrijpende en soms ontroerende wijze weet Kohlbrugge een soms overbekende tekst zo uit te diepen, dat de zegenrijke inhoud daarvan in al zijn volheid op de lezer afkomt. Vooral aangevochtenen zullen hier in ruime mate bemoediging vinden om hun gehele bestaan in de hand van de belovende God over te geven om zo rust te vinden voor hun ziel.

Vertaald en van aantekeningen voorzien door T. van Es.

Auteur: Kohlbrugge, dr. H.F.
ISBN: 9789033121913