Beschrijving

De belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk staan vol met diepzinnigklinkende uitdrukkingen. Zijn die voor ons nog wel toegankelijk? En ishet belijden van de Reformatie in de Heidelbergse Catechismus en deNederlandse Geloofsbelijdenis nog wel relevant?De auteurs van deze bundel laten zien hoe de belijdenissen van deVroege Kerk ons helpen op een zuivere manier te geloven in de drieenigeGod. Het spreken van de Reformatie over de rechtvaardiging ende sacramenten blijkt nog altijd opvallend actueel tegenover allerleistromingen in theologie en kerk in onze tijd.De auteurs maken niet alleen duidelijk dat deze belijdenissen onsleerstellig de weg wijzen, maar laten ook zien hoe ze ons pastoraal enpraktisch willen leiden in ons geloof.

Auteur: Baars, A.; Hoek, P.C.; Kunz, A.J.
ISBN: 9789402900057