Beschrijving

De brief van Jakobus uitgelegd

Jakobus 1 – 2

‘Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.’ Deze woorden van de Heere Jezus uit
Matthéüs 7 zouden het opschrift boven de brief van Jakobus kunnen zijn. Jakobus houdt de lezers van zijn brief een spiegel voor: als u de genade van God hebt leren kennen, zal dat zichtbaar worden in alle aspecten van uw leven. Jakobus’ boodschap is radicaal, maar niet eenvoudig. Dit bijbelcommentaar is daarom een welkome hulp bij het verstaan van Jakobus.

In deel 1 van dit tweedelige commentaar behandelt John Blanchard de eerste twee hoofdstukken van de Jakobusbrief vers voor vers.

Auteur: Blanchard, John
ISBN: 9789033607578