Beschrijving

De evangelische beweging is, wereldwijd en in Nederland, niet meer weg te denken uit het protestantisme. De beweging trekt nog altijd jongeren en ouderen aan. Zelf hebben evangelische christenen een ruime blik. De toenmalige EO voorzitter ds. A. van der Veer bedacht de uitdrukking ‘oecumene van het hart’. Het ziet op een diep gevoel van eenheid rond de ene Bijbel, een eenheid rond het kruis van Jezus Christus. Zo wil men ook de wereld in: met de boodschap van het kruis. Een sterke evangelisatiedrang is een kenmerk van de evangelische beweging.
Ondertussen komen er ook mensen in verwarring door de evangelische beweging. De leer, de prediking, de inrichting van de eredienst, de middelen om te evangeliseren zijn allemaal zo anders dan binnen de reformatorische kerken. Zaken als profetie en tongentaal roepen vragen op. De genezingscampagnes van een persoon als Jan Zijlstra halen ruimschoots de publiciteit. Wat moeten we hiervan denken?
Dit boek wil een schets geven van de evangelische beweging. De nadruk ligt daarbij op de Nederlandse variant van de wereldwijde evangelische stroming. Daarnaast wordt een inhoudelijk oordeel gevormd. De maatstaf voor deze beoordeling is Gods Woord. De vraag die telkens doorklinkt, is: kunnen we onszelf toevertrouwen aan de boodschap die in de evangelische beweging gangbaar is?
De inhoud van het boek is van belang voor iedereen die op een of andere wijze in aanraking komt met de evangelische beweging, zowel ouderen als jongeren.

De auteur volgde zo’n vijftien jaar de ontwikkelingen binnen de evangelische beweging. Dit vanuit belangstelling én persoonlijke ervaring. Tussen 1996 en 2001 was hij kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad waar de evangelische beweging zijn voornaamste werkterrein was.

Auteur: Heer, Ds. J.M.D. de
ISBN: 9789033122460