Beschrijving

Een ontmoeting tussen gereformeerd en charismatisch.

De auteur, gezaghebbend theoloog, slaat een brug tussen de partijen

Gereformeerde en charismatische gelovigen maken gauw karikaturen van elkaar (‘wettisch’, ‘eng’). Dit boek laat zien hoe de beide stromingen elkaar kunnen versterken.

Gereformeerde en charismatische gelovigen ontmoeten elkaar steeds vaker. Wat zijn hierbij de kansen en bedreigingen voor een eigentijdse visie op het werk van de Geest?

Het boek biedt een helder overzicht van de gesprekspunten. De auteur wil vasthouden aan de reformatorische theologie en tegelijk charismatische elementen eerlijk waarderen. Maar hoe los je dat op in de gemeente?

Prof. dr. J. Hoek is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Daarnaast is hij docent dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en directeur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’.
Auteur: Hoek, dr. Jan
ISBN: 9789023923398