Beschrijving

Deze bundel bevat veertien meditaties over Psalm 23, van de hand van ds. I. (Izaäk) Kievit. De predikant legt op de hem kenmerkende Bijbelvaste wijze de nadruk op de zorg van Christus als Herder van Zijnschapen. Steeds weer wijst hij erop hoe Gods kinderen tot Christus mogen komen en zich als een schaap mogen aandringen tegen de goede Herder.

Auteur: ds. I. Kievit
ISBN: 9789087185916