Beschrijving

Davids theocratisch bewind

Derde deel van een indrukwekkende serie over het theocratisch koningschap in Israël.

David is nu koning over heel het volk. Nu zal moeten blijken of hij koning zal zijn op de manier waarop de Heere dat koningschap onder Zijn volk wil laten functioneren, namelijk het theocratische koningschap.
Dat is een koningschap onder God, want de Heere is Israëls eigenlijke Koning en het volk waarover Hij regeert is Gods kudde, de schapen van Zijn weide. Hoofdkenmerk van de manier waarop de Heere regeert is het herderschap. Als Herder zoekt Hij het welzijn van Zijn schapen. Laat Davids bewind ook zoiets zien?

Het antwoord is zowel ja als nee. Nu eens voldoet hij eraan; dan weer niet. Nu eens mag hij iets laten zien van Christus; dan weer is hij gewoon een zondaar, net als wij allen. Ja, mooie dingen worden van David verteld, maar zaligmaker kan hij niet zijn. De komst van zijn grote Zoon blijft noodzakelijk.

Eerder verschenen in deze serie:
Leve de koning! Van Samuël naar Saul
Driemaal gezalfd. Van Saul naar David

Auteur: Butter, ds. P. den
ISBN: 9789033125294