Beschrijving

Hoe kan het Jodendom ons christen-zijn verrijken?

In reformatorische kring is er tegenwoordig veel belangstelling voor het Joodse volk. Dat is ook te begrijpen
als we ervan uitgaan dat er in de Bijbel nog onvervulde beloften staan voor het Joodse volk. Daaruit verklaren zich
ook de vele bezoeken die aan Israël worden gebracht. Om te weten wat het Jodendom vandaag de dag is en hoe het
zich naar buiten toe vertoont, is het nuttig om daarover te worden voorgelicht vanuit christelijk perspectief.
Met prachtige kleurenfoto’s.
Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in het Jodendom

Auteur : Silfhout, W.
ISBN : 9789462785687