Beschrijving

Deel 10 in de serie Hersteld Hervormde Studies.
Te midden van de vele stemmen die in deze tijd te horen zijn over de Bijbelse grond en betekenis van de kinderdoop, is het leerzaam om te luisteren naar de stem van Johannes Calvijn.
In het eerste deel van dit boek wordt door middel van een dogmahistorisch onderzoek ingegaan op de visie van Calvijn op de kinderdoop als sacrament. De auteur behandelt Calvijns visie aan de hand van zijn Institutie (1536), De Catechismus van Genève (1543), en opnieuw de Institutie (1559).
In het tweede deel van dit boek wordt ingegaan op de actuele betekenis van de opvattingen van Calvijn over de kinderdoop. Een (her)oriëntatie op Calvijn kan een belangrijk middel zijn om de Bijbelse grond van de kinderdoop te handhaven, om de prediking en het geestelijk leven te bewaren bij een Bijbels evenwichtige visie op de betekenis hiervan, maar ook om onvruchtbare (kerkelijke) verschillen en/of tegenstellingen rondom dit thema te overstijgen.

Auteur: Kater, G.
ISBN: 9789033126277