Beschrijving

In zijn brief aan Filémon laat Paulus duidelijk zien hoe wij met medechristenen moeten omgaan. Hij respecteert enerzijds de persoonlijke verantwoordelijkheid van de welgestelde zakenman Filémon, terwijl hij anderzijds als een advocaat optreedt voor de weggelopen slaaf Onesimus. Juist voor jonge christenen bevat het wijze levenslessen hoe je als christen je in de kerk, op je werk en in je omgeving moet gedragen vanuit de persoonlijke band met Christus.

In De kortste brief wordt de brief aan Filémon degelijk en tegelijk eenvoudig uitgelegd. De auteur richt zich in zijn uitleg en toepassing met name op jongeren die de Heere hebben lief gekregen en verlangen naar onderwijs om verder geleid te worden. Als jonge christenen het mogen begrijpen, dan is het ook
voor ouderen toegankelijk.

Het boek is zowel geschikt voor persoonlijke bijbelstudie, als dagboek en tevens als leidraad voor een (bijbel)kring. De open gespreksvragen kunnen goede gesprekken op gang brengen.

Drs. R. van Kooten (1950) dient sinds maart 2008 de gemeente van Apeldoorn. Hij is tevens docent ethiek en homiletiek (predikkunde) aan de VU. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan.