Beschrijving

Johannes Teellinck (1623-1674) stond in zijn tijd bekend als eenwelsprekend, maar vooral krachtig en ijverig prediker. Hij richtte zichin zijn bediening voornamelijk op het gewone volk. Een van zijn prekenis bewaard gebleven en wordt nu (opnieuw hertaald door C. Bregman)uitgegeven volgens de oorspronkelijke druk van 1661. Het thema vanzijn preek over Psalm 119:50 is dat Gods beloften het beste medicijnvormen om geestelijk doden op te wekken en dorheid in het geestelijkleven tegen te gaan. Na een korte uitleg van de tekst en een toelichtingop de boodschap van de tekst, volgt een toespitsing op de praktijk vanhet christelijke leven.Deze boodschap over de kracht van Gods beloften is net als 350 jaargeleden ook in onze tijd van het grootste belang.

Auteur : Teelinck, J.
ISBN : 9789462788862