Beschrijving

Op veel plaatsen in de Bijbel is de geboorte, het lijden én het sterven van de Heere Jezus voorzegd.
Vooral de profeet Jesaja spreekt over Jezus’ lijden. De profeet vertelt daar over de Man van smarten. Dat is de Heere Jezus. Hij kwam naar de aarde om te lijden en te sterven voor de zonden van Zijn kinderen. Gods volk weet dat Hij in hun plaats stierf. En als zij sterven, mogen zij eeuwig bij Hem zijn.

Dit boekje is een deeltje van de serie: Het woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende delen over de Bijbelse geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboek voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Auteur: C. van Rijswijk
ISBN: 9789055518432