Beschrijving

Bezinning op christelijke verkondiging

In de kerk wordt van oudsher gepreekt, maar vandaag de dag lijkt de preek in een crisissituatie te verkeren. En toch belooft God dat Zijn Woord niet tevergeefs uitgaat. Hij werkt met Zijn eest en zorgt dat het Woord effect heeft, op korte en op lange termijn.

De bijdragen in dit boek zijn in drie categorieën onderverdeeld. Hoe wordt er eigenlijk in de Bijbel zelf gepreekt? Wat is de essentie en praktijk van de prediking, met aandacht voor autoriteit en context, exegetische en pastorale aspecten en de weg van de preekvoorbereiding. Een en ander loopt uit op verkenningen inzake specifiek gereformeerde prediking vroeger en nu.

De verschillende hoofdstukken kunnen goed als uitgangspunt dienen voor een bezinningsavond of gesprekskring.

Auteur: Hoek, dr. J. (red.), e.a.
ISBN: 9789088971167