Beschrijving

Over de koningen van Israël.

Na de scheuring van het rijk ging het in het Tienstammenrijk Israël op godsdienstig gebied helemaal mis. Een andere religie werd ingevoerd. ‘De zonde van Jerobeam die Israël zondigen deed’ – de zonde waarvan het volk zich nooit bekeerd heeft. Naast de zonde van beeldendienst was er ook de zonde van afgoderij. Toch trok de Verbondsgod Zijn handen niet van dit deel van het volk af. Hij bleef roepen, waarschuwen, dreigen, nodigen, lokken. Hij bleef Zijn profeten zenden, de een na de ander. Bekende profeten, zoals Elia en Elisa, maar ook Hosea, Amos, Jona. Ook nog de boodschappers die verder onbekend bleven, zoals Ahia, Jehu, Micha of mannen van wie we de naam niet eens weten. Ze waren er en via hen was het Woord er. De Stem bleef spreken. Gods stem.

Auteur: Butter, ds. P. den
ISBN: 9789033122767