Beschrijving

Beeld van Christus. Over offers, diensten en priesters

Een prachtig gebonden boek over de diepere betekenis van de tabernakel.

Beeld van Christus. Over offers, diensten en priesters. De tabernakel wordt in de Bijbel uitvoerig, zelfs tot in detail, beschreven. Toch besteden christenen doorgaans maar weinig aandacht aan dit oudtestamentische heiligdom. Dit boek maakt duidelijk dat God in de tabernakel Zijn verlossingswerk stap voor stap openbaart. De betekenis van dit heiligdom, de priesters en de offerdienst verdiept het zicht op de vervulling van Gods beloften door de komst van Christus.

Auteur: Levy, David M.
ISBN: 9789058295682