Beschrijving

In 2013 is het 450 jaar geleden dat de Heidelbergse Catechismus verscheen.

Dit boekje beschrijft de ontstaansgeschiedenis van dit gereformeerde belijdenisgeschrift.
Het behandelt de levensgeschiedenis van vier mannen die bij de totstandkoming van dit belijdenisgeschrift betrokken zijn geweest: Keurvorst Frederik III van de Palts, Zacharius Ursinus en Caspar Olevianus.
Een Engelse kerkhistoricus noemde ze ‘the prince, the professor and the preacher’, De bekendste Nederlandse  vertaler Petrus Datheen is in dit boekje niet vergeten.

Auteur : Kooten, M. van
ISBN : 9789033634239