Beschrijving

52 meditaties over Johannes de Doper

Johannes de Doper was de wegbereider van de Heere Jezus. In zijn prediking riep hij op tot boete en bekering. Hij sprak ook over de komende Koning Zelf, Wie Hij is en wat Hij op aarde kwam doen. Johannes was ook de vriend van de Bruidegom. hij wees van zichzelf af naar Hem, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is: ‘Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.’
De vriend van de Bruidegom bevat 52 overdenkingen over het leven en de prediking van Johannes de Doper. Er is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. De meditaties zijn dan ook heel geschikt om wekelijks te lezen en te overdenken.

Auteur : Tuinier, D.W.
ISBN : 9789033126734