Beschrijving

52 meditaties

Deze meditaties wijzen op de rijkdom van Gods genade die er is in Christus Jezus. Duidelijk klinkt de oproep om de Heere te zoeken. Ook is in deze bundel onderwijs in te vinden over de leidingen die de Heere houdt met Zijn kinderen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met het kerkelijk jaar. Deze meditaties zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maar kunnen ook gebruikt worden bij de weekopening of -sluiting.

Auteur: Heiden, ds. B. van der
ISBN: 9789033606816