Beschrijving

De weg tot het heil is een bundeltje met vijf preken, die samen een soort drieluik vormen. Het ene zijpaneel beschrijft het arglistige hart van de mens, het andere tekent God als’ De HEERE onze Gerechtigheid’.

Het middenpaneel bevat drie preken naar aanleiding van het indringende woord van Christus aan Nicodemus: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’ Ryle behandelt het onderwerp van de wedergeboorte niet zozeer in dogmatische zin, als wel vanuit een verkondiging vol pastorale bewogenheid.

Uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.

Auteur: Ryle, J.C.
ISBN: 9789033118999