Beschrijving

In 2009 wordt het 400-jarig bestaan van de wereldwijde Baptist History and Heritage Society groots gevierd in Amsterdam.
In 1609 werd de eerste baptistengemeente in Amsterdam gesticht. Wie zich in het verleden van deze geloofstraditie verdiept, ontdekt dat baptisten met regelmaat zwaar werden vervolgd omdat zij zich niet wilden conformeren aan de opvatting van de overheid en de heersende kerk. Zo hielden zij zich aan de geloofsdoop.
Ook streefden zij naar vrijheid van overheidsbemoeienis en wilden zij zelfstandig voorgangers aanstellen. Ze liepen in hun tijd vooruit op zaken als geweldloosheid en vrijheid van geloof en godsdienst, kwesties die vandaag weer actueel zijn.
De weg van het wassende water geeft een veelkleurig en boeiend beeld van de ontstaansgeschiedenis van het baptisme en biedt nieuwe inzichten. Bovendien klinkt in deze geschiedenis een manier van kerk-zijn door die ons nog altijd kan inspireren.
Henk Bakker was 15 jaar baptistenpredikant, promoveerde in de vroege christelijke literatuur, en doceert nu theologie en historische theologie aan de Christelijke Hogeschool te Ede en aan het Baptistenseminarium te Barneveld. Ook is hij verbonden aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek en doceert hij Evangelische Theologie en ‘Second Century Reformation Movements’ in het ERT-programma (Evangelical and Reformation Theology, Vrije Universiteit).

Auteur: Henk Bakker
ISBN: 9789023922896