Beschrijving

Romeinen 7 toegelicht

De meest geruchtmakende preek van dr. H.F. Kohlbrugge is ongetwijfeld die over Romeinen 7:14. Wat minder bekend is, is dat Kohbrugge een verklaring van geheel Romeinen 7 heeft uitgegeven, waarin de uitspraken die hij in de preek over vers 14 deed, in een breder verband worden gezet.

Wars als hij was van alle werkheiligheid en eigen inbreng van of toedoen door de mens aan Gods genade, maakt Kohbrugge duidelijk dat een gelovige op aarde in zichzelf altijd zondaar blijft tegen de wet, tevens dat hij door Christus vrijgemaakt is van de vloek van de Wet, maar ook dat Hij beloofd heeft dat Zijn Geest hem in al de waarheid zal leiden volgens diezelfde Wet.

De uitgave wordt voorzien van een inleiding over de achtergronden van deze verklaring. Ook is opgenomen een verhandeling van dr. J.C.S. Locher over ‘De verhouding van de Christen tot Gods Wet, volgens de theologie van Kohlbrugge’. Tenslotte is de preek over Romeinen 7:14 opgenomen.

Auteur: Kohlbrugge, H.F.
ISBN: 9789088651090