Beschrijving

William Arnot (prediker en schrijver van theologische werken) werd geboren te Scone (Schotland) op 6 november 1808. Zij vader was boer. In zijn jonge jaren leerde hij voor hovenier, maar het sterven van een geestelijke broeder maakte zo’n diepe indruk op zijn geest, dat hij theologie ging studeren. Eén van zijn klasgenoten was James Hamilton, die later dominee werd van de Schotse kerk in Londen. Arnot bezat een eerlijke, opgewekte, ongedwongen, hartelijke natuur, met zo’n mate van originaliteit dat het bijna uitzonderlijk was.

Spoedig nadat hij zijn theologische studie voltooid had, werd hij, in 1838, opgeroepen tot het ambt van predikant van de Sint Peterskerk in Glasgow, één van de nieuwe kerken, die gebouwd werd tijdens het uitbreidingsbeleid van dominee Chalmers. Arnot werd spoedig één van de meest geliefde predikanten van de stad. In 1863 werd hij beroepen in één van de leidinggevende gemeenten van de Free Church in Edingburgh. Hier was hij de laatste tien jaar van zijn leven een opmerkelijk persoon. Arnot overleed, na een korte ziekte, op 3 juni 1875.

Auteur: W. Arnot
ISBN: 9789080528659