Beschrijving

Het is weer mis.
Vreemde soldaten lopen
loerend en rovend ron.
Het zijn knechten van koning Jabin.
Hij is de baas in Israel.
Het was een straf van de Heere.
Omdat het vol Israel
de afgoden diende.
Maar de Heere is getrouw.
Als Hij het volk hoort roepen
denkt Hij aan Zijn verbond.
Debora is een moedige vrouw.
Ze vreest de Heere en heeft Zijn vol lief.
Zij geeft het volk raad.
Debora krijgt een opdracht van de Heere.
Zij moet Barak bevel geven dat alle
sterke mannen uit Israel onder
zijn bevel met de vijanden moeten strijden
De Heere zal hen bijstaan.

Dit boekje is een deeltje van de serie: Het woord van de Koning. In deze serie verschijnen verschillende delen over de Bijbelse geschiedenis. Het kan gebruikt worden als voorleesboek voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Kinderen vanaf ca. 7 jaar kunnen het zelf al lezen.

Auteur: C. van Rijswijk
ISBN: 9789055516438