Beschrijving

Dit boek bestaat uit twee hoofddelen. Het eerste deel geeft antwoord op de vraag hoe een mens zal weten of hij een zaligmakend deel aan Christus heeft. Het tweede deel wil een antwoord geven op de vraag hoe dit deel aan Christus te verkrijgen is. Guthrie geeft hier een aantal kenmerken van genade, die dienen tot onderwijs voor zoekende zielen. Tegelijk wil hij hiermee waar geloof en tijdgeloof van elkaar onderscheiden. Bij dit alles vormt de vereniging met Christus door het geloof de rode draad in dit boek. Het ware geloof bestaat in een hartelijk aannemen van Christus, zoals Hij in het Evangelie wordt voorgesteld, en in een berusten in Zijn heilsplan tot redding van zondaren.
Verder besteedt Guthrie op pastorale wijze aandacht aan het ‘verbondmaken’. Dat is een geestelijke oefening, waarin een zondaar zich uitdrukkelijk verbindt aan God en het verbond dat Hij in Christus met Zijn volk heeft gemaakt. Zo mag hij zich bij vernieuwing verzekeren van zijn aandeel aan Christus.

Auteur: Guthrie, William

ISBN: 9789033124891