Beschrijving

Deze uitgave bevat 49 overdenkingen die een mogelijkheid bieden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus’ bitter lijden en sterven.

Christus droeg Zijn kruis, maar het was niet Zijn eigen kruis. Het was ons kruis! Wíj zijn het waard om de vloek, de eeuwige schande en de eeuwige smaad te moeten dragen. En toch was het Zijn kruis. Want zó heeft het Zijn eeuwige liefde behaagd. ‘Wat van mij is, werd van Hem; wat van Hem is, werd van mij!’

De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten werken van dr. H.F. Kohlbrugge.

Auteur: Kohlbrugge, H.F.
ISBN: 9789402907346