Beschrijving

Over zegenen in leer en leven

Wat ervaar je als kerkganger wanneer ‘s zondags aan het eind van de kerkdienst de zegen uitgesproken wordt? Het gevoel dat een zegen opwekt, of juist de afwezigheid van enig gevoel, kan nogal persoonsgebonden zijn.

De auteur van Een hand boven je hoofd staat stil bij de bijbelse betekenis van de zegen en verduidelijkt de plaats van de zegen in het leven van de gelovige.
Daarbij gaat hij in op een aantal vragen: Is de zegen voorbehouden aan ambstdragers? Wat betekent het als mensen elkaar Gods zegen toewensen? Wat gebeurt er met een bruidspaar dat knielt en de hand van de dominee opgelegd krijgt? Wat betekent het als gelovigen de Heere zegenen?

Een hand boven je hoofd draagt bij aan een bewuste omgang met de zegen van God en is toegankelijk geschreven vanuit bijbels perspectief.
doelgroep: mensen op het zendingsveld, zendende kerken en kerkleden

Auteur : Westland, J.
ISBN : 9789058296177