Beschrijving

Dit boek gaat over lijdens- en stervensbegeleiding, maar vooral wil het een helpende hand bieden aan mensen in psychische nood. Het bijzondere van dit boek is dat de auteur zich baseert op de Heilige Schrift, op vakliteratuur, op zijn ervaringen als predikant en op hetgeen hijzelf in dagen en jaren van psychisch lijden ondervond.

Ds. A. Elshout (1923-1991) was vele jaren predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Auteur: Elshout, A.
ISBN: 9789033126215