Beschrijving

In 1541 was de leer van het Avondmaal een twistappel geworden tussen protestanten en katholieken, maar ook tussen protestanten onderling. Gewone gemeenteleden begrepen niet wat de theologen bezighield. Om hen uit de verwarring te halen te geven schreef de jonge Calvijn dit kleine traktaat. Hij behandelt op een eenvoudige manier Gods bedoeling met, het nut voor ons en het juiste gebruik van het Avondmaal. Tegelijk was het een poging om uit de impasse te komen.
Dit oorspronkelijk Frans geschrift is opnieuw vertaald en ingeleid door dr. Herman Speelman. Prof. dr. Paul van Geest schreef een Woord vooraf.

Auteur: Calvijn, J.
ISBN: 9789491583452