Beschrijving

Niets is zo onzeker als het leven van een mens op aarde. Het enige wat vast en bestendig blijft, is het Woord van God. Wie niet wil verdwalen in de doolhof van deze wereld, heeft deze gids nodig.
Een veilig geleide wil een eenvoudig hulpmiddel zijn om te leren de Heere te volgen. Het is God, Die in Christus en door de Heilige Geest een weg heeft gebaand tot het eeuwige leven.
John Charles Ryle (1816-1900) was predikant in de Anglicaanse Kerk. Op gevorderde leeftijd – hij was toen vierenzestig jaar – werd hij bisschop in Liverpool. Hij heeft dit ambt tot zijn dood bekleed. In de verkondiging van het Woord stond Ryle bewust in de traditie van de hervormers en de puriteinen.

Een veilig geleide is voor het eerst uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.

Auteur: Ryle, John Charles
ISBN: 9789033121777