Beschrijving

Moeders in de Bijbel

20 portretten voor vrouwen van nu

Moeder zijn is wonderbaarlijk maar kan tegelijkertijd behoorlijk zwaar zijn. Ook in vroeger tijden was het krijgen van kinderen bepaald niet vanzelfsprekend.

De Bijbel verhaalt over kinderloze vrouwen maar ook over vrouwen voor wie het leven niet gemakkelijk is. Zoals Eva, haar oudste zoon wordt de moordenaar van haar tweede zoon, Sara, die op hoge leeftijd toch nog moeder wordt, Lea, de vrouw die door haar man Jacob niet begeerd wordt en Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper.

In al deze bijbelse vrouwengeschiedenissen zien we parallellen met het leven van vrouwen in de 21ste eeuw. Late moederes, alleenstaande moeders, stiefmoeders, werkende moeders en kinderrijke moeders: Margot Kassmann vertelt hun verhaal en trekt de lijnen door naar het leven van vrouwen van nu met precies dezelfde problemen, verwachtingen, teleurstellingen en wensen, Eva’s erfgenamen is een inspirerend boek vol herkenbare en ontroerende verhalen.

Auteur: Kässmann, Margot
ISBN: 9789058778109