Beschrijving

Voetiaanse en Coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw. In deze studie wordt een compleet overzicht geboden van de opvattingen over het joodse volk.

II

Auteur: Campen, M. van
ISBN: 9789023919261