Beschrijving

Opstellen over geschiedenis, traditie en cultuur

Geschiedenis, traditie en cultuur zijn niet alleen maar menselijke grootheden. Zij vormen de stroom van de tijd, die ontspringt aan en terugkeert tot haar Bron: God. Wie een dergelijke opvatting verdedigt, staat voor een grote uitdaging. Kun je binnen het huidige culturele en wetenschappelijke klimaat wel spreken over en denken vanuit God? En als dit al kan, hóe zou je dat dan vandaag moeten doen? Kún je nog spreken over Gods hand in de geschiedenis van de twintigste eeuw? Is dat niet sinds de Tweede Wereldoorlog eens en voorgoed uitgesloten? Kan er nog zoiets als christelijke cultuur bestaan? Is cultuur meer dan alleen menselijke creativiteit? Is er nog ruimte voor de christelijke traditie? Is zij niet een fossiel uit het verleden? Wij leven toch vandaag? Wij richten ons toch op de toekomst? Op deze en andere vragen gaat de auteur in deze bundel opstellen in. Hij probeert vanuit het perspectief van de christelijke traditie en cultuur – waarin de geschiedenis zo’n grote betekenis heeft – vragen te formuleren en antwoorden te vinden.

Auteur : Mackay, Ewald
ISBN : 9789058291875