Beschrijving

Bijbels onderwijs over engelen

Engelen – we lezen van hen in de Bijbel en vooral rondom de kerstdagen wordt er over hen gepreekt, maar wat weten we eigenlijk echt van hen? De engelen krijgen in de prediking maar weinig aandacht. Zodoende functioneert het geloof in de engelen nauwelijks in de leer en het leven van de kerk. Maar de Heere heeft dit onderwerp niet voor niets in de Schrift opgenomen. Dit boek vraagt speciale aandacht voor wat God aangaande de engelen in Zijn Woord heeft geopenbaard. Dit onderwijs maakt de geestelijke werkelijkheid veel concreter. De auteurs doen een handreiking tot bezinning op de wereld van de engelen. Dr. W. van Vlastuin schrijft uitvoerig over de Bijbelse leer der engelen in schepping en herschepping; ds. M.A. Kempeneers trekt in een zevental overdenkingen lijnen naar het geestelijke leven.

Auteur : Vlastuin, W. van, & Kempeneers, M.A.
ISBN : 9789033629952