Beschrijving

Jongeren en de hedendaagse cultuur

Jongeren groeien op in een wereld met een cultuur die steeds meer haaks komt te staan op de cultuur die door de Bijbel en de traditie wordt gevoed. De hedendaagse cultuur dringt zich steeds meer op en beïnvloed daarom ook steeds meer.
Dat blijft niet zonder gevolgen. Veel jongeren gaan in twee gescheiden werelden leven, raken steeds meer onder invloed van de hedendaagse cultuur en haken af.
Andere jongeren kiezen voor het isolement en wereldmijding, daartoe soms gestimuleerd door hun omgeving of omdat het de enige optie is om te overleven.
In dit boek staat de vraag centraal hoe opvoeders, leidinggevende en ambtsdragers met de cultuur van vandaag moeten omgaan. De scribenten zoeken in dit boek naar antwoorden op deze vragen. De bijbel is daarbij het fundament.

Auteur: Kroon, L.A. en Leeuwen, S.J. van (red.)
ISBN: 9789033120602