Beschrijving

Gedachten over Psalm 1 vers 2

Watson noemt Psalm 1 de ‘Psalm der psalmen, omdat deze het merg en de kern van het christelijke geloof bevat.’
In dit boek behandelt hij de woorden uit vers 2: Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
Als vanzelf komen uit de tekst twee zaken naar voren: de vreugde over de wet als het Woord van God, en de overdenking ervan. Op onnavolgbare wijze, rijk aan krachtige en aansprekende beelden, wordt de tekst uitgelegd en toegepast.

Het gaat in ‘Geestelijke vreugde’ niet om preken, maar om gedachten bij de tekst. Alles wat in de korte hoofdstukken aan de orde komt, is heel direcht tot de lezer gericht.

Thomas Watson (ca. 1620-1686) was in zijn ambtelijke bediening werkzaam in Londen

Auteur: Watson, Thomas
ISBN: 9789033123580