Beschrijving

Of geloof je het wel …

Deel 3 serie Karakter

Jouw ouders hebben beloofd je op te voeden volgens de Bijbel. Met welk doel? Dat je jouw hoop op God zou stellen (Psalm 78).
Nu je ouder wordt, komen er allerlei vragen naar boven. Ga je verder in het spoor van je ouders? Wanneer mag je openbare belijdenis van het geloof doen? Hoe zit het met het verbond, de uitverkiezing en het bevel om te geloven? Wat als je ouders niet de Bijbelse weg hebben gewezen of voorgeleefd? Deze en andere vragen komen in deze uitgave aan de orde.
Zéker is dat de Heere naar jouw hart en leven vraagt. Het vertrouwen op Hem zal niet tevergeefs zijn. Geloof je Hem? Of geloof je het wel …

Auteur : Kos, A.
ISBN : 9789462788794