Beschrijving

Aangevochten geloofsleven met voorbeelden van Maarten Luther

Waarom geloofsaanvechting? Het is een onderdeel van de oefenschool van het geloof. Een christen ervaart vaak het tegenovergestelde van wat hij gelooft. Geloof is voor waar houden wat je niet ziet of niet ervaart. Luther verwoordt het als volgt: God houdt Zich verborgen om ruimte te maken voor het geloof in de God der belofte. ( Hebr. 11:1)
Luthers persoonlijke geloofsaanvechtingen brachten en hielden hem tot het einde van de goede strijd in geloofsworsteling. Vandaar zijn bekend geworden uitspraak: Het geloof is een onrustig ding. Even onrustig als de golfslag van zeeën en oceanen die de vloedlijn af en aan beroeren, of bij stormweer de kust beuken.
Met dit beeld voor ogen wil de auteur een pastorale handreiking bieden aan iedereen die te kampen heeft met twijfels en onzekerheid in het geloof, hoe dan ook. Uiteindelijk overwint dit geloof in de schaduw van het kruis, met het zicht op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof.

Auteur: Visser, ds. H.
ISBN: 9789033124426