Beschrijving

De visie van de puriteinen op kruisdragen

De vragen rondom lijden en kruisdragen hebben de mens beziggehouden van oude tijden af. In de Heilige Schrift worden vragen hierover met klem aan de orde gesteld in het boek Job, de Psalmen, en de Klaagliederen van Jeremia. Juist waar de mens met lijden geconfronteerd wordt, rijzen er vragen met betrekking tot de voorzienigheid van God.

Dit onderzoek richt zich op wat de puriteinen over lijden en kruisdragen hebben geschreven. We gaan dan terug naar de zeventiende eeuw, en het behoeft geen betoog dat de puriteinen in hun tijd veel gemeenteleden ontmoetten die het lijden van nabij kenden. In de wereld waarin zij leefden, stierf meer dan de helft van de bevolking vóór het bereiken van de volwassen leeftijd. Ziekten, verdriet, ongemak, pijn en dood waren een voortdurende metgezel. Daar komt bij dat de puriteinen leefden in een tijd van geloofsvervolging. Zij hebben dan ook niet als buitenstaanders over lijden en kruisdragen geschreven.
Deze studie bevat een inhoudelijke beschrijving van de puriteinse literatuur aangaande lijden en kruisdragen. Vanwege de hoeveelheid bronnen moest noodgedwongen een selectie worden gemaakt. Er is gekozen voor de volgende auteurs en hun geschriften:

Jeremiah Burroughs, The Rare Jewel of Christian Contentment (1648) 

Thomas Brooks, The Mute Christian under the Smarting Rod (1659)

Thomas Watson, A Divine Cordial (1663)

John Flavel, The Mystery of Providence (1678)

Thomas Boston, The Crook in the Lot (1732)

Auteur: Ouden, drs. J.C. den
ISBN: 9789033123030