Beschrijving

Ik hoop dat ik jou als dienaar van mijn Meester mag troosten met deze overdenkingen! Ik heb vanuit mijn hart geschreven om jou te troosten. In al je beproevingen wil ik tegen je zeggen: God is goed. Hij zal je niet in de steek laten: Hij helpt je er doorheen. Er is een belofte voorbereid voor je huidige beproevingen. Als je dat gelooft en op Gods belofte pleit bij het verzoendeksel door Jezus Christus, zul je de hand van de Heer zien uitgestrekt om je te helpen. Al het andere zal teleurstellen, maar Zijn woord stelt nooit teleur. Ik wil je aanmoedigen om Hem te vertrouwen, omdat Hij mij talloze keren trouw is geweest. Het zou ondankbaar zijn tegenover God en op zijn minst onaardig tegenover jou als ik dat niet deed. Moge de Heilige Geest, de Trooster, je met nieuw geloof inspireren! Ik weet dat zonder Zijn goddelijke kracht alles wat ik kan zeggen nutteloos is, maar onder zijn levendmakende invloed zal zelfs het nederigste getuigenis knikkende knieën sterken en slappe handen opheffen. God wordt verheerlijkt als zijn dienaren hem onvoorwaardelijk vertrouwen. De hemelse Vader zal je nooit afwijzen als je in kinderlijk vertrouwen tot Hem nadert. Onze kinderen stellen geen vragen over onze wil of onze kracht, maar als vader ze iets heeft beloofd, verheugen ze zich zonder twijfel over het vooruitzicht op de vervulling. Ondanks dat ik je nooit zal zien, hoop ik dat je de plicht en de vreugde van zo’n kinderlijk vertrouwen in God zult ontdekken terwijl je iedere dag iets leest van wat ik heb voorbereid. C H Spurgeon

Auteur: Spurgeon, C.H.

ISBN: 9789491935190