Beschrijving

Gods werk wordt mede hoorbaar en zichtbaar waar mensen oprecht verlangen naar een heilig leven voor Hem en onder de mensen. Heilig in Hem wil hierin leiding bieden.
Het geeft antwoord op de vraag: wat zegt de Heere in Zijn Woord over de heiliging?

Alleen in het licht van Wie God is, kunnen we Bijbels denken en spreken over de heiliging. Daarom begint dit boek met een bezinning op Gods heiligheid. Na het beschrijven van de grondlijnen in het Oude en Nieuwe Testament worden de belangrijkste thema’s belicht, zoals Gods oproep tot heiliging, de heiliging beoefenen en heilig in Christus.

Een Bijbels-theologische studie voor jongeren over de heiliging is tot nog toe niet in Nederland verschenen. Dit boek voorziet in deze leemte.

Auteur: Boer, C.P. de
ISBN: 9789033634468